Prijava za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu

Prijava u sustav

 • Za prvi ulazak u sustav, kliknite na botun "Prvi put pristupam".
   
 • Postupak prijave/upisa se sastoji od šest koraka:
  1. Registirajte se u sustavu
  2. Nakon prijave u sustav ispunite formular "Prijavu za upis" uz koji ćete priložiti potrebne dokumente (skenirane u PDF formatu)
  3. Studentska služba će provjeriti predanu dokumentaciju i potvrditi vašu prijavu
  4. Verificirani pristupnici će se rangirati i rang lista će biti dostupna u sustavu
  5. Pristupnici tada trebaju izvršiti upis na Fakultet tako što će u sustavu:
   • potvrditi upis studija na kojeg su ostvarili pravo upisa
   • odabrati izborne predmete
   • priložiti skenirane potvrde o uplati upisnine i školarine
   Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.
  6. Studentska služba će ponovno provjeriti predanu dokumentaciju i potvrditi vaš upis

   
 • Molimo Vas da sve podatke unesete pažljivo i točno.
   
 • Tijekom rada u aplikaciji moguće je napraviti privremenu odjavu. Svi do tada uneseni podaci ostat će pohranjeni u sustavu.
   
 • Pojedina faza je dovršena tek kada su svi podaci uneseni u sustav i kad je odabrana opcija "Predaj formular na obradu" .
 • Nakon svake dovršene faze postupka primiti ćete elektroničko pismo / potvrdu.
 • Ako ne dobijete obavijest / odgovarajuću poruku trebate ponovno pristupiti unosu podataka i provesti postupak do kraja.
   
 • Ukoliko imate pitanja ili problema s prijavom možete nam se obratiti:
Cvite Fiskovića 5, HR-2100 Split; referada: (021) 430-744, dekanat: (021) 430-601, fax: (021) 430-701