Raspored upisa viših godina studija

Upis studenata će se vršiti na Fakultetu prema rasporedu u nastavku. Upisu mogu pristupiti svi studenti koji su odradili svoj predupis putem aplikacije „mojefst“ .

Napomene:

PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

Upisi studenata u više godine prijediplomskog sveučilišnog studija održati će se u srijedu 27. rujna 2023. godine prema sljedećem rasporedu:

PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Upisi u više godine prijediplomskog stručnog studija održati će se u četvrtak28. rujna 2023. prema sljedećem rasporedu:

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

Upisi u više godine Diplomskog sveučilišnog studija održati će se u četvrtak28. rujna 2023. prema sljedećem rasporedu:

Napomena: Studenti koji upisuju samo diplomski rad i diplomski ispit se računaju kao treća godina studiranja.

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ IZ MENADŽMENTA

Upisi u više godine Specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta ( Upravljanje projektima, Upravljanje financijama i porezima i Računovodstvo i revizija ) održati će se u četvrtak  28. rujna 2023. prema sljedećem rasporedu:

PLAĆANJE ŠKOLARINE I TROŠKOVA UPISA

Studenti koji upisuju višu godinu studija na nekom od studijskih programa ovog Fakulteta, neovisno da li će studirati uz potporu državnog proračuna ili će sami plaćati svoj studij, prilikom upisa uplaćuju naknadu troškova upisa 46,45 EUR i školarinu prema Odluci o ostalim participacijama školarina i naknadama za akademsku godinu 2023./2024.

Napomena: Na upise obavezno donijeti osobnu iskaznicu, dokaz o uplaćenoj školarini i troškovima upisa te kemijsku olovku.

PODATCI ZA UPLATU: