Ponovljeni PREDUPISI - izbor predmeta više godine studija

Predupisi više godine studija za sve studente koji ih nisu obavili, odžati će se online od ponejeljka 25. rujna 2023. godine u 16:00 do zaključno sriede 27. rujna 2023. godine u 23:00. putem portala moj-efst.

Studenti koji su predali molbe u Studentsku referadu upis će moći izvršiti tek po primitku Rješenja molbe.
Rješenja će studenti dobiti putem e-maila s kojeg je molba upućena Referadi.

Na upisu je potrebno odabrati nove predmete koji će se (pored ponovljenih) upisati u slijedećoj akademskoj godini.

Plaćanje školarine i troškova upisa za studente koji upisuju više godine studija.

Studenti koji upisuju višu godinu studija na nekom od studijskih programa ovog Fakulteta, neovisno da li će studirati uz potporu državnog proračuna ili će sami plaćati svoj studij, prilikom upisa uplaćuju naknadu troškova upisa 46,45 EUR i školarinu prema Odluci o participacijama školarina i naknadama za akademsku godinu 2023./2024.

Svi studenti nakon obavljenih predupisa su dužni pristupiti upisu na Fakultetu prema rasporedu koji će biti objavljen na stranicama Fakulteta.

Podaci za uplatu:

 • IBAN: HR5723900011100015220
 • Model: 00
 • naznaka svrhe: školarina i trošak upisa za akademsku 2023./2024.
 • Pozivi na broj primatelja:
  • Preddiplomski sveučilišni studij
   • Ostali upisi redoviti studenti  – 2111
   • Ostali upisi izvanredni studenti - 2113
  • Preddiplomski stručni studij
   • Ostali upisi redoviti studenti – 2121
   • Ostali upisi izvanredni studenti - 2123
  • Diplomski sveučilišni studij
   • Ostali upisi redoviti studenti  – 2131
   • Ostali upisi izvanredni studenti - 2133
  • Diplomski stručni studij
   • Ostali upisi redoviti studenti - 2141
   • Ostali upisi izvanredni studenti – 2143